Werkwijze

Een intake / consult vastleggen

U maakt een afspraak direct online via het boekingssysteem of u mailt of belt ons. Nadat een datum en tijd is vastgelegd ontvangt u desgewenst een inlognaam en wachtwoord op u emailadres. U kunt met deze gegevens online in een beschermde omgeving uw intakeformulier invullen. Deze is alleen door ons in te zien.

 

Opbouw van een osteopatisch consult

Uw reeds ingevulde vragenlijst aangaande uw klachten wordt met u doorgenomen. De osteopaat heeft van tevoren uw klachtgeschiedenis kunnen inzien waardoor hij u gericht vragen kan stellen. Zo kan u en de osteopaat samen een analyse maken van uw klacht.

De werkwijze voor de behandeling van de cliënt wordt voorafgaand aan de behandeling uitgelegd. Hierbij zal worden aangegeven welke handelingen er verricht gaan worden. Als er bezwaren bestaan tegen de handelingen dient de cliënt dit onmiddellijk aan te geven.

Binnen het osteopathische concept wordt het lichaam hiervoor eerst onderverdeeld in drie van elkaar afhankelijke systemen:

  1. Het pariëtale systeem = het bewegingsapparaat (Geheel van botten, gewrichten, skeletspieren, pezen en motorische zenuwen)
  2. Het viscerale systeem (de inwendige organen met bloedvaten en lymfestelsel).
  3. het cranio-sacrale systeem  (schedel, wervelkolom, zenuwstelsel en hersenvochtcirculatie 

De belangrijkste vraag dat de osteopaat zichzelf stelt is of het wel veilig is om u osteopathisch te behandelen? Zijn er rode vlaggen aanwezig? is er sprake van pathologie waarvoor u moet worden doorverwezen naar een huisarts of specialist? Als dit niet het geval is dan vraagt hij zich af of er duidelijke osteopathische disfuncties te vinden zijn. Zo ja zijn de disfuncties behandelbaar en osteopathisch herkenbaar?

De bevindingen van het onderzoek worden met u besproken. Bij akkoord wordt u direct behandeld. Behandelingen in onze praktijk duren ongeveer 45 minuten.Behandelingen vinden in de regel niet op een wekelijkse basis plaats. Afhankelijk van de presentatie van de klachten zit er vaak twee tot zes weken tussen de consulten.De reden hiervoor is dat herstelprocessen simpelweg een bepaalde tijd nodig hebben. Is de tijd tussen de consulten te kort dan bestaat de kans dat herstelprocessen verstoord worden.

In het vervolgconsult wordt kort het effect van de voorgaande behandeling met u  ge-evalueerd en wederom vindt er een onderzoek en behandeling plaats. Na 3 behandelingen vindt er een evaluatie plaats. Binnen 4 tot 5 behandelingen moet er een effect zijn. Is dat niet het geval dan wordt in overleg met de patiënt bekeken of doorgaan zinvol is.

Om op langer termijn te kunnen vaststellen of uw doelen bereikt zijn wordt met u aan het eind een afspraak ingepland met een langere tijdsinterval.

Vervolgens onderzoekt de osteopaat de relatie tussen deze 3 systemen en wat deze van doen hebben met uw huidige klacht. Dit is mogelijk omdat de osteopaat beschikt over grondige kennis van geneeskundige wetenschappen als anatomie, fysiologie, embryologie en neurologie.

shutterstock_43087066-2

Omgangsvorm

Indien er door bijv. geloofsovertuiging bepaalde handelingen en of vormen van behandelingen bezwaar bestaat dient de cliënt dit bij de eerste afspraak kenbaar te maken zodat de behandelende osteopaat kan oordelen of de cliënt behandeld kan worden.

Als een cliënt er bezwaar tegen heeft om door een osteopaat van een andere sekse behandeld te worden dient dit voor het eerste consult aangegeven te worden.

De behandeling geschiedt over het algemeen in een afgescheiden ruimte waarin alleen de osteopaat en cliënt aanwezig zijn. Als er derden (bijv. een stagiaire) bij de behandeling aanwezig zijn, zal vooraf toestemming aan de cliënt gevraagd worden.
De osteopaat en eventuele begeleiders, dienen zich tegenover de cliënt respectvol te gedragen en informaliteit, die niet gewenst is, achterwege te laten

Als er situaties ontstaan die niet gewenst zijn zal in overleg met cliënt en osteopaat gekeken worden of de behandeling wordt voortgezet of dat de behandeling direct beëindigd wordt. Besproken onderwerpen met de cliënt blijven vertrouwelijk en zullen niet met derden besproken worden.
Indien u van mening bent dat de praktijk niet op de juiste manier met uw omgaat kunt u dit, via de geldende klachtenregeling binnen de praktijk, kenbaar maken.

Stel hier uw vragen

Contacteer ons

Locatie:

Arnhemseweg 2f, 7331 BK, Apeldoorn, Nederland

E-mail:

info@osteopaat-deklerk.nl

Telefoonnummer:

0624135366

Bewijs dat je menselijk bent door het selecteren van vrachtwagen.

ADRES

OSTEOPAAT DE KLERK

Copyright © 2024 | ALL RIGHTS RESERVED

BEL ONS DIRECT