Register van verwerkingsactiviteiten

Register van verwerkingsactiviteiten van:

Osteopaat De Klerk, Arnhemseweg 2f te Apeldoorn, 0624135366.

Contact persoon: Allie de Klerk

1. Doel

1.1 Op 25 mei 2018 zal de nieuwe Privacywetgeving in werking treden. Onderdeel daarvan is de verordening (EU) 2016/679, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze verordening schrijft voor dat iedere organisatie waarin persoonsgegevens worden verwerkt een register van verwerkingen opstelt. Met onderhavige register wordt aan die verplichting voldaan

1.2 Een osteopaat verwerkt persoonsgegevens van diens patiënten. Naast identificatiegegevens van de patiënt wordt een medisch dossier aangelegd. Het betreft aldus privacy gevoelige informatie.

2. Beveiliging

2.1 Om er zeker van te zijn dat deze gegevens zo veilig mogelijk verwerkt worden is gebruik gemaakt van de volgende beveiliging.

 • Het patiëntenbeheerplatvorm van Crossuite Bvba, gevestigd op Katwilgweg 2, 2050 Antwerpen, Belgie deze rechtgeldig vertgenwoordigd door Van den Putte Joris en Debreuck Nicolas.
 • Crossuite Bvba garandeert in ieder geval de volgende maatregelen te hebben genomen:
  • Logische toegangscontrole, 2-step authenticatie
  • Fysieke maatregelen voor toegangsbeveiliging
  • SSL verbindingen
  • Registratie security incidenten
  • Doelgebonden toegangsbeperkingen
  • Controle op toegekende bevoegdheden.
 • Met Crossuite Bvba is een verwerkersovereenkomst overeengekomen waaruit voorgaande vereisten blijken.
 • Crossuite Bvba maakt gebruik van gecertificeerde programma’s die voldoen aan de NEN-7510 norm.
 • Osteopaat De Klerk is een eenmanspraktijk. Uw gegevens worden alleen door Dhr. de Klerk ingezien.

2.2 Buiten de genoemde systemen zal geen ander systeem gebruikt worden om gegevens te verwerken. Patiëntengegevens zullen niet op andere datatransmitters zoals laptops, usbsticks, harde schijf, geplaatst worden.

3. Ontvangers van data

3.1 Patiëntengegevens zullen enkel na afgegeven machtiging door de patiënt worden verstrekt aan derden. Het betreft dan derden waarvan de patiënt schriftelijk toestemming heeft gegeven om met de patiënt afgestemde gegevens aan te verstrekken. Dit kunnen artsen, andere zorgverleners buiten het PMCO, advocaten of andere juridische dienstverleners zijn.

3.2 In het dossier van de patiënt zal nauwkeurig worden bijgehouden welke gegevens op verzoek van de patiënt met derden zijn gedeeld.

3.3 Indien gegevens internationaal worden gedeeld, zal dit in principe door de patiënt zelf worden gedaan, nu daarvoor extra waarborgen gelden.

4. Categorieën van persoonsgegevens en bewaartermijnen

4.1 Alle medische gegevens en gegevens welke nodig zijn om de medische gegevens goed te bewaren kennen een wettelijke bewaartermijn van 15 jaren op grond van de wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (Wgbo).

De volgende gegevens worden door ons genoteerd in crossuite:

Voornaam, achternaamBSN
GeboortedatumHuisarts
Straat, huisnummer, postcode, plaats, landVerzekering, polisnummer
Emailadres, telefoonnummerGewicht en lengte
Medische historie, zoals voorgeschreven medicatieBeroep, hobby’s, sport
Ondergane operaties, ziekten, familiare aandoeningenWijze waarop patiënt bij osteopaat is terechtgekomen
Ongevallen/gebeurtenissen, verrichte onderzoekenWelke taal spreekt patiënt
Specificaties op gebied van hart en vaatziekten, longen, spijsvertering, urogenitaal en hormonaal vlakEventuele klacht die patiënt tegen osteopaat heeft ingediend
Anamnese: klacht omschrijving sinds wanneer ervaart men klacht, provocerende factoren, reducerende factoren, bijkomende klachten, eerdere behandelingenOnderzoek:  Biomechanisch, respiratoir/ circulatoir, bio-energetisch/ metabool, Neurologisch, Biopsychosociaal
Consultatie patiënt; journaal en behandelingenOsteopatische diagnose; osteopathische conclusie, verwachting mbt herstel, indicatie voor osteopathie
Documenten indien van toepassing: verslag verwijzer, verslag naar doorverwijzing, verslag aan derden op verzoek patiënt, verslag laboratorium onderzoek/röntgenonderzoek, ander onderzoek 

 

ADRES

OSTEOPAAT DE KLERK

Copyright © 2024 | ALL RIGHTS RESERVED

BEL ONS DIRECT