HUISREGELS

HUISREGELS

Omdat er in de praktijk altijd meerdere cliënten tegelijk aanwezig zijn, zijn er door de praktijk huisregels opgezet om ongelukken, incidenten en verwarring te voorkomen. Dit als doel om voor zowel de cliënten, bezoekers als de medewerkers een veilige en prettige omgeving te creëren en houden

Regel 1.

Cliënten dienen zich volgens de algemeen geldende (fatsoens-)normen en waarden te gedragen.

Regel 2.

De praktijk behoudt zich het recht voor om personen, die aanstootgevend gedrag ventileren, te verwijderen uit de praktijk.

Regel 3.

Daar de praktijk ook minder valide cliënten behandelt is het prijzenswaardig dat, bij gebrek aan zitruimte, deze personen met voorrang een zitplaats krijgen.

Regel 4.

Indien u een jas of andere eigendommen aan de kapstok of in de wachtruimte achterlaat, denkt u dan om waardevolle spullen die hierin aanwezig zijn.Voor het opbergen van uw waardevolle spullen kunt u een locker gebruiken. De sleutel is te verkrijgen bij de balie en dient u na iedere training weer af te geven.

Regel 5.

De praktijk is niet verantwoordelijk voor diefstal of verlies van eigendommen in het pand of buitenterrein (auto, fiets).

Regel 6.

Wilt u bij parkeren van fiets of auto dit zodanig doen dat iedereen ongestoord zijn weg kan vervolgen.

Regel 7.

Het gebruik van een handdoek tijdens het uitvoeren van oefeningen in de oefenzaal is verplicht.

Regel 8.

Maak het apparaat waarop u transpiratie achterlaat met uw handdoek schoon of met de daarvoor aanwezige papierrollen voor de cliënten die na u komen.

Regel 9.

U bent verplicht zaalschoenen te dragen in de trainingsruimte. Schoenen waarop u buiten heeft gelopen en schoenen waarvan de zolen afgeven, zijn niet toegestaan.

Regel 10.

Indien u (bij hoge uitzondering) uw kind(eren) meeneemt naar de trainingsruimte, geschiedt dit geheel op eigen risico.

Regel 11.

Het dragen van badslippers in kleedruimte en douche is verplicht. Indien hier geen gevolg aan wordt gegeven is de praktijk niet verantwoordelijk voor hierdoor ontstane valpartijen.

Regel 12.

Gebruikt materiaal (egels, halters, ballen, etc.) dient na gebruik opgeruimd te worden.

Regel 13.

Als u tijdens het wachten lectuur leest wilt u dit dan terugleggen als u de wachtruimte verlaat.

Regel 14.

In de gehele praktijk geldt een rookverbod.

Regel 15.

Huisdieren zijn in de praktijk niet toegestaan.

Regel 16.

Ingeval van calamiteiten dient u de aanwijzingen van het personeel of de hiertoe bevoegde instantie (brandweer, politie) op te volgen

ADRES

OSTEOPAAT DE KLERK

Copyright © 2024 | ALL RIGHTS RESERVED

BEL ONS DIRECT